Wij werken voor de zakelijke en groot particuliere markt.

Privacy statement

Privacy statement Elektrawerken Nederland B.V.

Om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (kortgezegd: AVG) te voldoen hebben wij ons privacybeleid aangepast.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden beheerd door EWN B.V.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om u de gevraagde diensten/producten te kunnen leveren.
Wellicht nemen wij in de toekomst contact met u op d.m.v. een nieuwsbrief. Indien u deze niet wenst te ontvangen kunt u dit aan ons melden via info@ewn.nl met als onderwerp: afmelden nieuwsbrief.

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

  • Wij maken uw persoonlijke gegevens bekend aan verwerkers die ons helpen met onze administratie en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
  • Wij delen, enkel wanneer nodig, uw gegevens met leveranciers. U kunt hierbij denken aan het laten afleveren van materiaal op uw adres.
  • Wij delen uw gegevens met onze werknemers voor de uitvoering van de werkzaamheden.
  • Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  • In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden verzonden.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, stuurt u een e-mail naar info@ewn.nl . Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Google Analytics – cookies

Wij gebruiken Google Analytics cookies. Dit betekent dat wij met analytische cookies persoonsgegevens verwerken van onze websitebezoekers. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.

Wij maskeren het laatste octet van de IP-adressen van onze bezoekers. Dit is een vorm van anonimiseren van uw IP-adres. Wij delen onze gegevens niet met Google. Hierdoor kan Google de verzamelde persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Indien u van mening bent dat EWN uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@ewn.nl