Wij werken voor de zakelijke en groot particuliere markt.

Erkend installateur

Elektrawerken Nederland B.V. is een erkend installateur.

Wat betekent “erkend” zijn eigenlijk?

Uitleg over erkenning

Erkenning staat voor vakbekwaamheid

Het is voor opdrachtgevers – consumenten en met name de kleinzakelijke afnemers – lastig om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een beunhaas. Met een erkenning kan het installatiebedrijf laten zien dat bij hem in ieder geval de juiste kennis en kunde aanwezig is om het desbetreffende werk uit te voeren.

Met name voor het installatiewerk in de bestaande bouw heeft een erkenning een duidelijke, toegevoegde waarde voor het installatiebedrijf. De ondernemer toont zijn potentiële opdrachtgever dat hij ervaring heeft met het gevraagde werk, maar ook dat hij adequaat opgeleide mensen in dienst heeft en dat zijn kwaliteit met enige regelmaat wordt gecontroleerd.

Eisen aan een erkend bedrijf

Een installatiebedrijf dat in aanmerking wil komen voor een erkenning moet ten minste één vakbekwaam persoon fulltime in dienst hebben. Deze man of vrouw – de eigenaar of een medewerker – moet minimaal één relevant vakdiploma in bezit hebben voor een van de vakdisciplines. Naast de eisen die betrekking hebben op kennis en kunde moet de installateur ook bepaalde meetapparatuur en gereedschappen hebben. Ook zijn er normen en opleidingseisen voor het gereedschap vastgesteld. Regelmatig toetst InstallQ voor een aantal vakgebieden of de opgeleverde installaties van de erkende installateur voldoen aan de eisen.

Zorgen voor meer kennis

InstallQ helpt de erkende bedrijven om hun kennis en hulpmiddelen up-to-date te houden. Zo zijn er drie specifieke vakbladen voor de gastechnische, de water- en elektrotechnische installateur die hen op de hoogte houden van alle regels en richtlijnen. Ook organiseert InstallQ met enige regelmaat informatiebijeenkomsten waar erkende installateurs worden bijgepraat en zonodig van nieuwe kennis voorzien.

Bron: installQ.nl