Wij werken voor de zakelijke en groot particuliere markt.

Thermografisch onderzoek

Thermografie is een zeer zinvolle aanvulling op de periodiek voorgeschreven inspecties (NEN3140 en NEN-EN50110-1) van elektrische installaties.

Wel dient te worden bedacht dat het onderzoek een momentopname is van de desbetreffende installatie. Periodieke herhaling van het thermografisch onderzoek is derhalve noodzakelijk indien het belang van het preventieve karakter van het onderzoek ondertekend.

Waarom thermografisch onderzoek van de elektrische installatie?
Om de continuïteit van uw installatie te garanderen is thermografisch onderzoek een must.
Fouten en/of defecten in elektrische installaties uiten zich vaak in temperatuurverhoging van installatiedelen.
Wanneer deze symptomen niet tijdig worden onderkend, kunnen ze uiteindelijk leiden tot storingen en/of brand.

Voorbeelden van bovengenoemde fouten en/of defecten zijn:

  • Slechte verbindingen of lassen van kabels.
  • Verouderde contacten van schakelaars.
  • Ondergedimensioneerde (te lichte) kabels, schakelaars, enz.
  • Overbelasting door uitbreiding van de oorspronkelijke installatie.

De bovenstaande effecten kunnen op allerlei manieren worden bepaald.
Bij grote weerstanden is het mogelijk om je met een weerstandsmeting te bepalen wat de afwijking is. Bij hogere temperaturen zou je het zelfs met de hand kunnen voelen. Nadelen hiervan zijn, dat aanraken van onder spanning staande delen niet kan en dat kleine weerstanden niet goed te lokaliseren zijn. Daarnaast is het niet mogelijk om met de hand te bepalen of de temperatuur van één deel te hoog is of dat alle delen een te hoge temperatuur hebben.
Bij meting van de weerstand met een multimeter kun je alleen bij grote afwijkingen indicaties over warmteontwikkeling krijgen. Als er grote stromen lopen, kunnen ook kleine (P=I2*R) weerstanden behoorlijke warmtebronnen worden. Beide methodes zoals beschreven, hebben naast de genoemde nadelen nog één groot nadeel: ze zijn arbeidsintensief.

De beste optie voor beide onderzoeken is thermografie.

Voorbeeld:

Conclusie: De aansluiting van de bovenste ader (3e van rechts) op de verbindingsklem
heeft een te hoge overgangsweerstand (gemeten temperatuur ca. 105 °C).

Wat is thermografie?
Thermografie betekent letterlijk het vastleggen van warmtebeelden.
Warmtebeelden komen voort uit de hoeveelheid uitgestraald infrarood licht. Hoe warmer, hoe meer infraroodlicht.
Dit infrarood licht kunnen we zichtbaar maken met geavanceerde infrarood camera’s.
De waargenomen warmte (infrarood licht) wordt door de inspecteurs vastgelegd in digitale beelden die kunnen opgenomen in een rapport.
Zo is er snel een betrouwbaar beeld van de fouten en/of defecten in de elektrische installatie.

Voordelen van thermografisch onderzoek
De methode is betrouwbaar (digitale beelden geven exact weer waar de problemen liggen).
De methode is snel en heeft dus een hoog rendement (veel installatiedelen in een korte tijd).
De installatie hoeft niet uit bedrijf te worden genomen, er ontstaat dus geen productieverlies.
Het is een ideale methode om preventief onderhoud te plegen.
Het is een goede aanvulling op de veiligheidsinspecties volgens de NEN-EN 50110 en de NEN 3140, die vanuit de arbowet worden opgelegd.

Uitvoering
Vooraf wordt bepaald welke installatie(delen) voor thermografisch onderzoek in aanmerking komen.
Er wordt een planning gemaakt, zodat duidelijk wordt hoeveel tijd het onderzoek in beslag zal nemen. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van de installatieruimten,wie aanspreekpunt is, enz., zodat het onderzoek zo efficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd.

Rapportage
Worden er bij het thermografisch onderzoek direct gevaarlijke situaties geconstateerd, dan worden deze uiteraard direct schriftelijk gemeld bij de opdrachtgever.
Daarnaast worden de infraroodbeelden van de gevonden fouten en/of defecten aan de elektrische installatie, voorzien van een conclusie, vastgelegd in de rapportage.